S ciljem da promoviše dobre prakse uključivanja zaposlenih u programe podrške lokalnoj zajednici Smart kolektiv, u partnerstvu sa Forumom za odgovorno poslovanje, dodeljuje godišnje nagrade za korporativno volontiranje.

Od 2011. godine  organizovano je 3 ciklusa konkursa i u različitim kategorijama i nagrađeno 12 programa korporativnog volontiranja koji su promovisani kao primeri dobre prakse.     

Nagrada za korporativno volontiranje uspostavljena je 2011. godine u saradnji sa međunarodnim partnerima CSR Europe i BITC u sklopu obeležavanja evropske godine volontiranja, kao deo šire inicijative koja je realizovana u 23 evropske zemlje. Od 2012. godine Nagrada se dodeljuje na nacionalnom nivou u sledećim kategorijama: Najbolji program volontiranja zaposlenih, Najuspešnije partnerstvo u lokalnoj zajednici, Razvoj zaposlenih, Merenje rezultata i Inovacija. Nagrada omogućava da se najbolje prakse uključivanja zaposlenih u programe podrške lokalnoj zajednici promovišu u stručnoj i široj javnosti, i podstiče ovaj vid angažovanja, koji donosi višestruke koristi za sve uključene strane. O dobitnicima nagrade odlučuje nezavisni žiri koji čine predstavnici državnih institucija, kompanija, poslovnih udruženja, nevladinih i međunarodnih organizacija. Smart kolektiv razvija konkursnu dokumentaciju, kriterijume za ocenjivanje prijava, koordinira rad žirija, organizuje događaj povodom dodele Nagrade i promoviše nagrađene programe.

Nagrada za korporativno volontiranje

Nagrada za korporativno volontiranje