Pristupite zajednici biznis profesionalaca koji doniraju svoja znanja i veštine!

Vaši ekspertiza, znanje i iskustvo kroz podršku organizacijama i socijalnim preduzećima mogu direktno doprineti stvaranju boljeg društva.

ZAŠTO JE VAŽNA VAŠA PODRŠKA?

Organizacije civilnog društva zalažu se za rešavanje različitih društvenih pitanja i za podizanje svesti o temama od značaja za celo društvo. Iako imaju stručna znanja u oblastima kojima se bave, često im nedostaju poslovne veštine kako bi bile efikasnije, vidljivije i bolje zastupale javne interese.
Socijalna preduzeća na održiv način doprinose rešavanju društvenih problema, jer ostvareni profit ulažu u rešavanje tih problema i/ili zapošljavanje pripadnika socijalno ugroženih i marginalizovanih grupa. Kroz učešče u programu imaćete priliku da se upoznate sa nekim od najinspirativnijih organizacija i socijalna preduzeća koji svakog dana rade na iniciranju pozitivnih promena u našoj zemlji i direktno doprinesete njihovom radu.

KAKO MOŽETE DA POMOGNETE?

Održite predavanje/trening za organizacije i socijalna preduzeća iz oblasti svoje ekspertize. Ukažite im na ključne tačke za unapređenje rada/poslovanja i inspirišite ih da implementiraju poslovne principe i taktike u svoje svakodnevne aktivnosti kako bi postali prefesionalniji i uspešniji u onome što rade.

Postanite konsultant/mentor i uložite svoje vreme i veštine u razvoj i održivo poslovanje nekog socijalnog preduzeća, a rezultati koje socijalno preduzeće ostvari zahvaljujući vašoj podršci biće brzo vidljivi. Socijalna preduzeća u našem programu imaju konkretne potrebe za stručnom podrškom kao što su na primer: izrada biznis plana, izrada marketing plana, pravljenje kampanje za privlačenje sredstava od građana i od kompanija, brendiranje, lansiranje proizvoda, definisanje kanala prodaje, promocija i sl.

ŠTA TREBA DA ZNATE?

Trajanje i sadržaj predavanja definišu se u dogovoru sa svakim predavačem posebno. Sva potrebna logistika za održavanje predavanja je obezbeđena. Ukoliko to želi, Vaša kompanija može dodatno podržati program tako što će biti domaćin predavanja.

Konsultantski/mentorski rad podrazumeva izdvajanje 2-4 sata mesečno tokom najmanje 6 meseci za rad sa socijalnim preduzećem prema zajednički definisanom planu aktivnosti. Spajanje konsultanata i socijalnih preduzeća vrši se na osnovu ekspertize volontera i konkretnih potreba socijalnih preduzeća.

KAKO DA SE PRIJAVITE?
Prijavite se u bazu biznis profesionalaca koji doniraju znanja i veštine preko formulara za prijavu koji se nalazi na ovom linku.

Program Akademija poslovnih veština za neprofitne organizacije kreiran je sa ciljem da omogući transfer biznis znanja i veština ka organizacijama i socijalnim preduzećima, i na taj način doprinese povećanju njihove efikasnosti, održivosti i vidljivosti.

Program se zasniva na proceni potreba organizacija i dobrovoljnom učešću profesionalaca iz kompanija članica Foruma za odgovorno poslovanje koji su voljni da prenesu znanja i iskustvo iz oblasti svoje ekspertize organizacijama civilnog društva i socijalnim preduzećima. Program se bazira na jedinstvenoj kombinaciji predavanja, konsultantskog i mentorskog rada.

Programu su se do sada priključili profesionalci iz sledećih kompanija: Banca Intesa, Coca Cola Hellenic, CRH, Delhaize Serbia, Delta Holding, Direct media, Erste Bank, Eurobank Srbija, EY, GSK, KPMG, Mercator, Represent Communications, Telekom Srbija, Victoria group, Vip mobile i Vojvođanska banka.

kompanije

Akademija se realizuje u organizaciji Foruma za odgovorno poslovanje i Smart kolektiva uz podršku USAID-a.