Smart kolektiv pruža podršku kompanijama u osmišljavanju i implementaciji programa volontiranja zaposlenih, kako bi im pomogao da povećaju efekte svojih ulaganja u zajednicu i da efikasno uključe zaposlene u rešavanje društvenih problema.

Do sada je uz našu podršku volontiranje zaposlenih kao oblik ulaganja u zajednicu uvedeno u kompanijama: Erste banka, Holcim, Nestle, Delta holding, Atlantic Grupa i Banca Intesa.

Volonterske akcije i programi

Volonterske akcije i programi

Najuspešnije kompanije posvećuju posebnu pažnju programima ulaganja u zajednicu, a volontiranje zaposlenih kao model ulaganja pokazao se kao jedan od najefikasnijih načina na koji kompanije mogu da doprinesu razvoju lokalne zajednice – zbog dobrobiti koje volontiranje donosi zajednici, ali i kompaniji i zaposlenima. Ovakvim vidom angažovanja kompanije doniraju vreme, veštine, talenat, energiju svojih zaposlenih onima kojima je pomoć potrebna i učestvuju u rešavanju specifičnih problema lokalnog okruženja. Smart kolektiv, kao organizacija koja, s jedne strane, dobro poznaje aktuelne društvene probleme i civilni sektor u Srbiji i koja ima velikog iskustva u radu s poslovnim sektorom i posebno u kreiranju volonterskih programa, kompanijama pruža kompletnu uslugu razvoja i implementacije programa volontiranja zaposlenih. Ona podrazumeva proces senzibilisanja top menadžmenta kompanije čija je podrška neophodna za uspešno sprovođenje programa, kreiranje internih motivišućih kampanja koje za cilj imaju informisanje i promociju koncepta volontiranja među zaposlenima, izradu politika i internih procedura volontiranja, osmišljavanje konkretnih prilika za volontiranje u skladu sa istraživanjem stavova zaposlenih, obezbeđivanje visokog stepena aktivnog učešća zaposlenih u volonterskim aktivnostima i povezivanje sa lokalnim organizacijama i institucijama, sa kojima kompanije zatim najčešće uspostavljaju dugoročnija partnerstva. Podrška koju Smart kolektiv pruža zasnovana je na pojedinačnom pristupu svakoj kompaniji – osmišljavamo i realizujemo tailor-made programe volontiranja koji predstavljaju koordinisanu i struktuiranu aktivnosti integrisanu u ostale CSR aktivnosti kompanije.

Volonterske akcije i programi

Volonterske akcije i programi

Kompanije koje žele da isprobaju koncept volontiranja zaposlenih pre nego što se posvete razvoju programa volontiranja unutar kompanije, jednom godišnje imaju priliku da uključe svoje zaposlene u veliku volontersku akciju „Naš Beograd“, koju Smart kolektiv organizuje u partnerstvu sa Forumom za odgovorno poslovanje.