Zajedničko identifikovanje potreba, potencijalnih rešenja i mogućnosti za saradnju javnog, poslovnog i civilnog sektora neophodan su preduslov za održivi socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica i društva u celini. Prepoznajući njihov značaj, Smart kolektiv pokreće i promoviše aktivnu i otvorenu komunikaciju između predstavnika svih sektora, vodeći se načelima društvene odgovornosti i međusektorske saradnje. Do sada smo, u saradnji sa partnerima, ovaj uspešan model uveli u nekoliko lokalnih zajednica u Srbiji, a istovremeno zastupamo i promovišemo njegovu primenu i na nacionalnom nivou.

Sajam partnerstva i brzi sastanci na CSR forumu

Beograd, 23. decembar 2015. – Na ovogodišnjem, osmom po redu, Sajmu partnerstva, održanom u okviru CSR foruma (održanom 9. decembara), svoje […]

Katalog: Partnerstva po meri društva 2014/2015

Katalog pruža pregled mehanizama saradnje koji se mogu ostvariti između poslovnog i civilnog sektora, uz […]

Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva

Smart kolektiv je bio jedan od strateških partnera Instituta za održive zajednice (ISC), na sedmogodišnjem […]

Inicijativa za odgovorno poslovanje

Smart kolektiv je 2004. godine pokrenuo prvi nacionalni program promocije društveno odgovornog poslovanja u Srbiji […]

Naš grad

U partnerstvu sa Forumom za odgovorno poslovanje, Smart kolektiv redovno organizuje velike volonterske akcije zaposlenih, […]

Multistejkholder dijalog

Identifikovanje potreba, potencijalnih rešenja i mogućnosti za saradnju javnog, poslovnog i civilnog sektora na realizaciji […]

Baza CSR praksi

Smart kolektiv je tokom 2007. godine učestvovao u izradi baze najboljih CSR praksi u Srbiji, […]

Sajam partnerstva

Smart kolektiv od 2008. godine organizuje Sajam partnerstva, s ciljem da omogući organizacijama civilnog društva […]

Vodič za upravljanje međusektorskim partnerstvima „Partnerstvo po meri društva“

Smart kolektiv je 2013. godine izdao vodič za uspostavljanje i realizaciju međusektorskih partnerstava, s ciljem […]

Pristup finansiranju

Pristup finansiranju predstavlja jednu od ključnih prepreka mladima za pokretanje posla u Srbiji. Zahvaljujući partnerstvu […]