Smart kolektiv je 2004. godine pokrenuo prvi nacionalni program promocije društveno odgovornog poslovanja u Srbiji – Inicijativu za odgovorno poslovanje.

Tokom trajanja programa, relevantni akteri iz sva tri sektora upoznati su sa konceptom društveno odgovornog poslovanja i mogućnostima za njegovu primenu.

Inicijativa za odgovorno poslovanje je projekat kojim je Smart kolektiv, u oktobru 2004. godine, inicirao prvi nacionalni program promocije društveno odgovornog poslovanja, u saradnji sa Fondom za otvoreno društvo (FOSS) i Privrednom komorom  Srbije. Ovaj strateški program, osmišljen s ciljem da se ohrabri prihvatanje koncepta društvene odgovornosti kompanija i unapređenja međusektorske saradnje u Srbiji, uspeo je da upozna glavne nosioce razvoja u našem društvu sa konceptom CSR-a, i da ovu temu učini relevantnom za sve sektore u Srbiji. U okviru programa sprovedeno je prvo sveobuhvatno istraživanje o stanju društveno odgovornog poslovanja u Srbiji, koje je obuhvatilo istraživanje javnog mnjenja, intervjue sa liderima iz poslovnog, javnog i civilnog sektora, fokus grupe, i komparativnu analizu relevantnih dokumenata u Srbiji i Evropi. Održan je niz javnih događaja na kome su stručnjaci iz Srbije, regiona i inostranstva govorili o potencijalima i značaju društveno odgovornog poslovanja. U aprilu 2005. godine pokrenuta je prva periodična publikacija posvećena društveno odgovornom poslovanju u Srbiji – RBI newsletter, koji je sve do 2009. čitaocima donosio vesti, intervjue, analize u vezi sa ključnim trendovima i događajima u ovoj oblasti. U okviru ovog programa Smart kolektiv je 2006. godine organizovao i prvu obuku za za organizacije civilnog društva na temu saradnje i građenja odnosa sa poslovnim sektorom, kao i prvu konferenciju o društveno odgovornom poslovanju, koja je realizovana u partnerstvu sa Savetom stranih investitora i ambasadom Švedske.

Inicijativa za odgovorno poslovanje

Inicijativa za odgovorno poslovanje