Smart kolektiv je bio jedan od strateških partnera Instituta za održive zajednice (ISC), na sedmogodišnjem projektu realizovanom uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), od 2006. do 2013. godine. Smart kolektiv se na CSAI projektu bavio promovisanjem transparentnih i odgovornih društvenih procesa i praksi,  jačanjem veza između institucija, civilnog sektora i građana sa poslovnim sektorom i podsticanjem aktivnijeg uključivanja građana u rešavanje onih problema koji su za njih od najvećeg značaja.

Tokom sedmogodišnjeg perioda Smart kolektiv je uspešno zagovarao platformu za izgradnju poverenja i saradnju među društvenim akterima iz različitih sektora, zasnovanu na  redefinisanoj ulozi  biznisa u društvu, uključivanju građana i partnerskom pristupu. Rezultati po kojima je Smart kolektiv danas najprepoznatljiviji, kao što su osnivanje Foruma za odgovorno poslovanje i razvoj korporativnog volontiranja, proistekli su iz ovog projekta.

CSAI program omogućio je organizacijama građanskog društva u Srbiji da bolje predstavljaju građane i njihove potrebe, kao i da učine građansko društvo uticajnijim i pouzdanijim partnerom poslovnom sektoru i državi. Pored Smart kolektiva, aktivnosti na ovom projektu realizovane su u saradnji sa još tri strateška partnera: Građanskim inicijativamaTrag fondacijom i Evropskim centrom za neprofitno pravo.  Tokom trajanja programa Smart kolektiv je aktivno radio na građenju poverenja između organizacija civilnog društva, poslovnog sektora i države, promovišući i postavljajući stabilan i održiv razvoj društva kao zajednički interes svih uključenih strana. Sve aktivnosti realizovane na ovom programu bile su usmerene na podsticanje međusektorskog dijaloga, čemu je Smart kolektiv doprineo jačajući kapacitete organizacija i biznisa za uspostavljanje međusobne saradnje i pružajući im priliku da se međusobno upoznaju i uspostave partnerstva na konkretnim projektima. Smart kolektiv je tokom 2006. i 2007. godine u okviru ovog programa učestovao u procesu izrade strategije repozicioniranja civilnog društva, a svojim stručnim angažovanjem u brojnim konsultativnim procesima pri donošenju državnih strategija u oblastima kojima se bavi, istovremeno je doprinosio građenju imidža civilnog sektora kao pouzdanog partnera pri definisanju politika vezanih za važna društvena pitanja. U okviru CSAI programa pokrenute su neke od danas najprepoznatljivijih inicijativa Smart kolektiva: osnovan je Forum za odgovorno poslovanje, koji je okupio vodeće kompanije u Srbiji sa ciljem stvaranja društva u kome biznis značajno doprinosi rešavanju društvenih problema; pokrenute su velike volonterske akcije kojima se promoviše volontersko angažovanje zaposlenih u lokalnim zajednicama; pokrenuti su godišnja konferencija o društveno odgovornom poslovanju CSR Forum i Sajam partnertva na kome organizacije imaju priliku da predstave konkretne predloge saradnje poslovnom sektoru.