U kontekstu sve većih zahteva za transparentnošću, izveštavanje o društveno odgovornom poslovanju postaje nezaobilazna praksa i jedan od najefikasnijih načina da se odgovori na očekivanja stejkholdera. Smart kolektiv nastoji da podstakne što veći broj kompanija u Srbiji da prepoznaju značaj ove prakse i uvedu je u svoje poslovanje, nudeći uslugu izrađivanja Izveštaja o održivom razvoju prema GRI metodologiji (Global Reporting Initiative), kao i organizovanja stručnih obuka za izveštavanje prema ovoj metodologiji. Značaj izveštavanja o održivom razvoju dodatno je povećan stupanjem na snagu EU Direktive o nefinansijskom izveštavanju, prema kojoj sve velike kompanije moraju redovno objavljivati ovu vrstu izveštaja.

Kompanije u 2016. uložile 1.257.898.487,79 dinara u društveno odgovorno poslovanje

Beograd, 14. novembar 2017. – Više od milijardu i dvesta pedeset miliona dinara (1.257.898.487,79) uložile su […]

Vojvođanska banka predstavila prvi izveštaj o održivom poslovanju

Beograd, 6. novembar 2017. – Vojvođanska banka danas je predstavila Izveštaj kojim je na transparentan i uporediv način izmeren […]

Treninzi za GRI izveštavanje

S ciljem da podstakne što veći broj kompanija u Srbiji da svoje prakse izveštavanja o […]

Izrada izveštaja o odgovornom poslovanju

Rastući zahtevi stejkholdera i uviđanje brojnih benefita objavljivanja izveštaja o društveno odgovornom poslovanju doveli su […]