Rastući zahtevi stejkholdera i uviđanje brojnih benefita objavljivanja izveštaja o društveno odgovornom poslovanju doveli su do sve veće rasprostranjenosti ove prakse, koja može direktno uticati na uspeh kompanije i omogućiti da odgovoran pristup temama od značaja za kompaniju i društvo bude prepoznat i priznat od strane relevantnih aktera. Osim toga, značaj izveštavanja dodatno je povećan stupanjem na snagu EU Direktive o nefinansijskom izveštavanju, prema kojoj sve velike kompanije moraju redovno objavljivati ovu vrstu izveštaja.

Od 2011. godine, kada smo učestvovali u izradi prvih Izveštaja o održivosti i društveno odgovornom poslovanju, postali smo jedina relevantna organizacija u Srbiji specijalizovana za međunarodno najpriznatiju metodologiju nefinansijskog izveštavanja, Global Reporting Initiative (GRI), a nedugo potom i jedini partner (organizational stakeholder) Globalne inicijative za izveštavanje u Srbiji.

Kontinuiranom saradnjom sa vodećim kompanijama među kojima su Atlantic Grupa, Erste Banka, Banca Intesa, Nelt i Coca-Cola HBC Srbija iz godine u godinu podižemo nivo izveštavanja, ujedno unapređujući kvalitet njihovog pristupa društveno odgovornom poslovanju.

 

Proces izveštavanja se sastoji iz nekoliko faza:

  • Analiza materijalnosti – Podrazumeva identifikovanje i definisanje svih značajnih uticaja koje kompanija ima na svoje okruženje
  • Obuka za zaposlene o izveštavanju prema Global Reporting Intitiative metodologiji (Opciono)
  • Prikupljanje podataka – Podrazumeva davanje informacijama o upravljanju i politikama, te ekonomskim, društvenim i ekološkim uticajima kompanije
  • Izrada samog Izveštaja
  • Eksterna verifikacija Izveštaja (Opciono)

 

Global Reporting Initiative (GRI)

Reč je o metodologiji koja pomaže kompaniji da:

  • Razume, izmeri i komunicira svoje ekonomske, društvene i ekološke performanse uz pomoć preciznih parametara
  • Postavi željene ciljeve
  • Unapredi svoje poslovanje na operativnom, ali i strateškom nivou

 

Benefiti

Važnost primene GRI metodologije ogleda se u tome što ona pruža pouzdan i sveobuhvatan okvir za izveštavanje, koji mogu koristiti sve organizacije, bez obzira na veličinu, sektor ili lokaciju poslovanja.

Kompanije koje se bave izveštavanjem o održivosti imaju bolje performanse i efikasnije su, uspevaju da značajno umanje troškove poslovanja i finansiranja, privlače talentovane zaposlene i imaju veću lojalnost svojih klijenata, dok sve ovo prati i poboljšanje reputacije.

Za više informacija, možete nas kontaktirati na: office@smartkolektiv.org