Više od milijardu i dvesta pedeset miliona dinara (1.257.898.487,79) uložile su kompanije u društveno odgovorno poslovanje tokom 2016, prema rezultatima Upitnika o društveno odgovornom poslovanju Foruma za odgovorno poslovanje.

Kompanije članice podržale su 743 organizacije i 1154 projekta. U lokalnu zajednicu uloženo je 588.480.594,12 dinara, a najveći broj projekata realizovan je u Nišu, Novom Sadu i Beogradu, odnosno Kraljevu,Vranju i Leskovcu.

„U poređenju sa prvom godinom kada smo realizovali istraživanje, 2012. godine, pet godina kasnije vidimo da su se investicije u aktivnosti društveno odgovornog poslovanja uvećale dva i po puta. Broj sati koji su zaposleni u kompanijama posvetili volontiranju i društvenim ciljevima se uvećao za jedan i po put, a broj projekata posvećenih korporativnom volontiranju se uvećao za 30%. U poređenju sa periodom od pre pet godina, možemo da vidimo i da su kompanije uložile tri puta više resursa u zaštitu životne sredine i reciklirale sedam puta veću količinu različitih materijala. Kompanije su takođe zadržale fokus na razvoju programa za razvoj svojih zaposlenih i nastavljaju da ulažu u zaštitu i bezbednost na radu iznad zakonskog nivoa. Dobijeni rezultati su pokazatelj i dobra smernica da kompanije rade iz godine u godinu sve više na unapređenju društveno odgovornog poslovanja u Srbiji.“

Neven Marinović, izvršni direktor Foruma za odgovorno poslovanje i direktor Smart kolektiva

Prošle godine 88 odsto kompanija izrazilo je svoje opredeljenje da doprinese realizaciji Ciljeva održivog razvoja, prema Agendi za održivi razvoj do 2030. godine, koju su Ujedinjene nacije usvojile u septembru 2015.

Više od 126.755 direktnih korisnika podržano je kroz različite projekte korporativne filantropije. Kompanije su realizovale ukupno 85 volonterskih projekata u svojoj organizaciji, i učestvovale u još 25 eksternih volonterskih akcija.

Članice Foruma pružile su podršku i u prethodnoj godini Evropskom paktu za mlade, inicijativi koju je pokrenuo CSR Europe u saradnji sa Evropskom komisijom. U okiru ovog projekta 3.706 mladih prošlo je različite programe usmerene na poboljšanje zapošljivosti, od koji je 142 zaposleno nakon prakse.

U okviru događaja na kojem su predstavljeni rezultati istraživanja, uz podršku Delegacije EU u Srbiji dodeljena su i priznanja kompanijama koje su izdale godišnje nefinansijske izveštaje o društveno odgovornom poslovanju za 2016. godinu prema međunarodnim standardima za izveštavanje, Global Reporting Initiative (GRI). U Srbiji ukupno 11 kompanija izdaje ove izveštaje, koji su direktivom Evropske komisije postali obavezni za kompanije koje posluju u Evropskoj uniji.

U analizi rezultata za 2016. godinu učestvovalo je 17 kompanija Foruma za odgovorno poslovanje: Banca Intesa, Coca-Cola Hellenic, CRH Srbija, Delhaize Serbia, Deloitte, Delta Holding, Direct Media, Erste Banka, Eurobank Srbija, Represent Communications, Societe Generale Srbija, Telekom Srbija, Telenor, Titan Cementara Kosjerić,UniCredit Bank Srbija,Vip mobile i Vojvođanska banka.

Istraživanje možete preuzeti na ovoj stranici.