Smart kolektiv je 2012. godine za kompaniju Telekom razvio inovativni konkurs za donacije „Uradi nešto!“. Konkurs je razvijen na web platformi i osmišljen s ciljem da se motivišu i podrže pojedinci, organizacije i ustanove koje žele da doprinesu unapređenju života u svojoj zajednici.

Na konkurs „Uradi nešto!“ prijavljeno je 105 ideja iz 45 gradova i opština Srbije. Predlozi su osvojili preko 600.000 glasova, a Telekom je podržao 9 projekata sa najvećim brojem glasova ukupnim budžetom od 4 miliona dinara.

Konkurs „Uradi nešto!“ realizovan je na portalu www.uradinesto.rs, na kome su pojedinci, udruženja i institucije predlagali projekte za poboljšanje uslova života svog okruženja, unapređenje infrastrukture, socijalne inkluzije, kulture i obrazovanja. Projekti su predstavljani u formi video snimka ili prezentacije, sa transparentnim budžetima u koje su građani imali uvid. Za predloge su glasali građani Srbije, a 9 predloga sa najviše glasova dobilo je sredstva od Telekoma da realizuje predložene projekte za dobrobit lokalnih zajednica.

Uradi nešto kampanja

Uradi nešto kampanja

Ovaj konkurs predstavlja vid inovativne filantropije po tome što su ključni elementi predstavljanja projekata bili video materijal ili prezentacija, odnosno akcenat je stavljen na vizuelni medij. Novinu je predstavljao i sam način apliciranja i odabir projekata, jer se ceo proces odvijao na internetu, na transparentan način i uz mogućnost da se popularnost predloga prati u realnom vremenu. Time su predlagači bili motivisani da i sami animiraju lokalnu zajednicu i pokušaju da je pridobiju za svoje ideje, čime su mnogostruko uvećani efekti kampanje koja je za cilj prvenstveno imala buđenje aktivističkog duha građana.

Smart kolektiv je razvio celu kampanju s svojim kreativnim timom, bio zadužen za njeno sprovođenje i za celokupnu realizaciju konkursa. Pogledajte video konkursa “Uradi nešto!”