Beograd, 20 – 22. decembar – Smart Kolektiv je organizovao kreativnu radionicu za razvoj nove društvene kampanje o prevenciji nasilnog ekstremizma među mladima u srednjim školama na Zapadnom Balkanu. Ova interaktivna i kreativna radionica uključila je 8 mladih, kreativnih ljudi – predstavnika partnerskih organizacija iz regiona: ACT for SOCIETY Center (Albanija), Center E8 (Srbija), Perpetuum mobile (Banja Luka), YEC Sinergy (Kosovska Mitrovica) , YMCA / SIT (Priština) i XY Association (Sarajevo).

Na osnovu istraživanja koje je sproveo CARE International Balkans i edukativnih radionica u školama, prevencija radikalizma i ekstremizma nasilja prepoznata je kao važna za dalji rad na promociji zdravih stilova života među mladima. Kroz participativni pristup i angažovanje mladih (18-23 godine) u procesu razvoja kampanje, radionica je imala za cilj definisanje ključnih poruka kampanje, kao i kanala komunikacije i vizuelnog identiteta.

Od svog osnivanja, Smart Kolektiv pokrenuo je program socijalnog marketinga, sa ciljem da kreativnom i profesionalnom upotrebom marketinških alata utiče na neke od ključnih izazova našeg društva – borbu protiv nasilja, građansku participaciju, omladinski aktivizam, pomirenje i sl.

Projekat Inicijativa mladića sprovodi se u WB od 2008. godine. Projekat podržavaju CARE International Balkans, Austrijska razvojna kooperacija i Fondacija OAK. Smart Kolektiv je uključen kao partner za razvoj kampanja i komunikacionih materijala koji prate obrazovne i druge projektne aktivnosti. Kliknite ovde da biste saznali više o našim programima socijalnog marketinga.