Regionalna konferencija “Budućnost za mlade”, kojom je označen završetak trogodišnjeg projekta koji je sprovodio CARE Internacional u saradnji sa Smart kolektivom i drugim regionalnim partnerima, održana je 24. januara u Sarajevu. 

Konferencija “Budućnost za mlade” okupila je stručnjake, organizacije i institucije posvećene prevenciji nasilja među mladima, promociji zdravih životnih stilova i unapređenju rodne ravnopravnosti i pružila platformu za razmenu znanja i iskustava o ovim važnim temama.  

Ovim događajem obeležen je završetak trogodišnjeg projekta koji je sprovodio CARE Internacional, u okviru regionalne mreže Young Man Initiative koja je pokrenuta pre 16 godina. Smart kolektiv je od 2008. godine angažovan na programu Young Men Initiative u ulozi eksperta za socijalni marketing, zahvaljujući čemu aktivno učestvuje u osmišljavanju i razvoju društvenih kampanja i kreativnih materijala za mlade, uključujući i pokret Future4Youth. Tokom prethodne tri godine projekta, Smart kolektiv je podržao reaizaciju aktivnosti kroz razvoj kampanje Future4Youth, kao i online edukativne platforme ProgramaY.  

Trogodišnji projekat “Budućnost za mlade” sproveden je uz podršku Austrijske razvojne agencije i Vlade Švajcarske.