Konzorcijum Buy Social Europe B2B objavio je vodič za događaje „Upoznajte kupca“ za podsticanje poslovne saradnje i trgovine između preduzeća primarno orijentisanih na profit (kupaca) i socijalnih preduzeća (dobavljača). Vodič uključuje savete i uspeše priče, a kao jedan od primera dobre prakse predstavljen je i Smart kolektiv.   

Razvijanje snažnog tržišta održivih, odgovornih i socijalnih nabavki podrazumeva povezivanje preduzeća primarno orijentisanih na profit (kupaca) sa socijalnim preduzećima (dobavljačima). Događaji „Upoznajte kupca“ su odličan način da se to postigne. Glavni element ovih događaja je serija kratkih prezentacija socijalnih preduzeća ka preduzećima primarno orijentisanim na profit, ali oni mogu da  uključe i dodatne elemente kako bi omogućili kupcima i dobavljačima direktnu razmenu informacija o postojećim proizvodima i uslugama. 

U saradnji sa pionirima održivih, odgovornih i socijalnih nabavki, Social Enterprise UK (SEUK) i Buy Social Europe B2B napravili su vodič „Upoznajte kupca“ koji se oslanja na godine iskustva i višestruke događaje koje su organizovali SEUK i ostali partneri u konzorcijumu, pružajući set konkretnih  i praktičnih preporuka za uspešan događaj. 

Ovaj vodič pruža brojne savete za posredničke organizacije koje žele da organizuju događaje „Upoznajte kupca“. Takođe, vodič predstavlja realne primere različitih formata događaja, kao i uspešne događaje koje su organizovali Social Enterprise NL (SENL) u Holandiji, Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland (SEND) u Nemačkoj, Smart Kolektiv u Srbiji i dr. 

Preuzmite kompletni vodič „Upoznajte kupca“ OVDE! 

Prepoznajući značaj međusektorskih partnerstava za održivi socio-ekonomski razvoj, Smart kolektiv pokreće i promoviše aktivnu i otvorenu komunikaciju između predstavnika svih sektora, vodeći se načelima društvene odgovornosti i međusektorske saradnje. Tokom prethodnih 20 godina smo, kroz različite platforme kao što su CSR Forum, Forum socijalnih inovacija i Sajam partnerstava omogućili prilike za preko 200 organizacija i socijalnih preduzeća da se povežu sa predstavnicima privatnog sektora. 

Buy Social Europe B2B osnažuje socijalna preduzeća i preduzeća primarno orijentisana na profit, da pronađu jedni druge i ostvare održiva trgovinska partnerstva, sa ciljem podizanja pokreta socijalnih nabavki u Evropi na viš nivo. Ova transnacionalna inicijativa je sufinansirana od strane Evropske komisije i SAP-a, i okuplja 23 partnera iz 17 zemalja, uključujući i Smart kolektiv.