Program Akademija poslovnih veština za neprofitne organizacije kreiran je sa ciljem da omogući transfer biznis znanja i veština ka organizacijama i socijalnim preduzećima, i na taj način doprinese povećanju njihove efikasnosti, održivosti i vidljivosti.

Program se zasniva na proceni potreba organizacija i dobrovoljnom učešću profesionalaca iz kompanija članica Foruma za odgovorno poslovanje koji su voljni da prenesu znanja i iskustvo iz oblasti svoje ekspertize organizacijama civilnog društva. Program se bazira na jedinstvenoj kombinaciji predavanja, konsultantskog i mentorskog rada.

ODRŽANA PREDAVANJA:

 • Prezentacione veštine, Mia Meleghy, EY
 • Kampanje na društvenim medijima, Marko Vidović, Delta Holding
 • Biznis partnerstva, Sonja Konakov Svirčev, Erste Bank
 • Komunikacije i odnosi sa medijima, Dragana Roter, Konsultant
 • Prodajne veštine, Saša Šiler, Eurobank Srbija
 • Digitalne komunikacije i LinkedIn, Tamara Veselinović, Victoria Group
 • Osnovna računovodstvena i poreska regulativa za nedobitna lica, Ljubica Njegovan, Eurobank Srbija;
 • Prodaja i pregovaranje, Jelena Terzić, Coca Cola HBC
 • Poslovna komunikacija, Aurena Dinić, Delhaize Serbia
 • Tehnike postavljanja ciljeva, Biljana Vuksanović i Miodrag Nikolić, Telekom Srbija
 • Korišćenje IT alata za razmenu informacija i timski rad, Dejan Milojević, CRH Srbija