Publikacija pruža kratak pregled osnovnih vrsta volonterskih programa, ističe brojne benefite korporativnog volontiranja, kako za kompaniju i njene zaposlene, tako i za organizacije civilnog društva i javne ustanove kao korisnike ovih programa i predstavlja Naš Beograd, veliku akciju korporativnog volontiranja koja je do sada uticala na kvalitet života više od 10,000 ljudi i dece.

Publikaciju možete preuzeti ovde.