Publikacija je razvijena sa ciljem da  približi temu međusektorskih partnerstava predstavnicima sva tri sektora (javni, privatni, civilni), kao i široj javnosti. Kroz ovu studiju, Smart kolektiv daje analizu stanja međusektorskih partnerstava u Srbiji i definiše odgovarajuće preporuke za unapređenje stanja u ovoj oblasti.

Publikaciju možete preuzeti ovde.