Publikacija pruža pregled definicija ključnih pojmova iz oblasti društveno odgovornog poslovanja, podeljenih po temama: planeta, profit, ljudi i inicijative. Namenjena je studentima, istraživačima, predstavnicima poslovnog, civilnog i javnog sektora, ali i svima koji bi želeli da se upoznaju sa značenjem osnovnih termina koji se koriste u oblasti CSR-a.

Pojmovnik možete preuzeti ovde.