Publikacija donosi mnoštvo teorijskih i praktičnih informacija o međusektorskim partnerstvima, kao alata za razvoj zajednica koji je na raspolaganju predstavnicima javnog sektora na nacionalnom i lokalnom nivou, organizacijama civilnog društva, kao i kompanijama i malim i srednjim preduzećima.

Publikaciju možete preuzeti ovde.