Prateći trend programa investiranja u preduzeća sa pozitivnim društvenim uticajem koji se pokreću širom Evropske unije, kao i potrebu sektora za adekvatnim finansijskim instrumentima, Smart kolektiv je inicirao razvoj tržišta investiranja u preduzeća sa pozitivnim uticajem u društvu u Srbiji.

Publikacija pruža pregled trenutnog stanja u pogledu ponude i tražnje u Srbiji, kao i instrumenata za investiranje u preduzeća usmerena na rast pozitivnog društvenog uticaja i najbolje prakse iz Evropske unije. Takođe navodi i preporuke za razvoj tržišta investiranja u preduzeća sa pozitivnim društvenim uticajem koje su formulisane u okviru konsultativnog procesa sa predstavnicima svih sektora tokom 2017. godine.

Publikacija je izrađena u okviru projekta Finansiranje socijalnih preduzeća u Srbiji – Izgradnja partnerstava i modela za održivi razvoj tržišta investiranja u socijalna preduzeća. Smart Kolektiv realizovao je projekat u partnerstvu sa Erste Bankom i Oksigen Labom tokom 2017. i 2018. godine sa ciljem razvoja Finansiranja socijalnih preduzeća u Srbiji. Projekat je podržan u okviru EU Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije- EaSI (2014-2020) – Aktivnosti za podsticanje tražnje i ponude tržišta finansiranja socijalnih preduzeća.

Publikaciju možete preuzeti ovde.