Izveštaj pruža pregled filantropskih davanja kompanija u Srbiji za 2014. godinu, a razvijen je u saradnji sa Fondacijom Katalist (Catalyst Balkans)Predstavlja deo šire inicijative promovisanja i podsticanja međusektorske saradnje i razvoja održivog i inovativnog civilnog društva u Srbiji, koji sprovodi Smart kolektiv uz podršku USAID-a.

Izveštaj možete preuzeti ovde.