Forum za odgovorno poslovanje objavio je publikaciju Doprinos održivoj budućnosti kako bi pokazao na koji način su aktivnosti vodećih kompanija u Srbiji usklađene sa Agendom 2030.

Više od polovine članica Foruma za odgovorno poslovanje preduzelo je akcije usmerene ka ostvarenju Ciljeva održivog razvoja, a među onima koje kompanije vide kao prioritetne za svoje angažovanje nalaze se: Cilj 4 koji se odnosi na obrazovanje, Cilj 8 koji je u vezi sa ekonomskim rastom i dostojanstvenim radom, Cilj 3 koji se odnosi na zdravlje i Cilj 12 koji je u vezi sa održivom proizvodnjom i potrošnjom.

Publikaciju možete preuzeti ovde.