CSR Indeks Srbija je alat kojim se prepoznaju, nagrađuju i promovišu dobre prakse poslovanja u Srbiji koje su u skladu sa principima održivosti, a pokrenuli su ga Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv uz podršku USAID-a. Ulazak na listu CSR Indeksa za kompaniju predstavlja priliku da evaluira svoje dosadašnje prakse i pristup društveno odgovornom poslovanju, unapredi ih, ali i potvrdi svoje liderstvo u oblasti CSR-a dobijanjem posebnog godišnjeg priznanja CSR Indeksa.

Brošuru možete preuzeti ovde.