SENS je jedina mreža socijalne ekonomije u Srbiji. Okuplja 40 članica u koje se ubrajaju socijalna preduzeća, udruženja građana, preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom, društva sa ograničenom odgovornošću i zadruge. Mreža nastoji da članicama obezbedi promociju, povezivanje, informisanje i edukaciju u svim fazama pokretanja i vođenja biznisa, omogućavajući im da postanu jača, vidljivija i uticajnija. Smart kolektiv je jedan od administratora SENS mreže i odgovoran je za promociju mreže i njenih članica.

Go to Top