SENS mreža

SENS je jedina mreža socijalne ekonomije u Srbiji. SENS trenutno okuplja 26 članica iz cele Srbije, među kojima su udruženja građana, preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom, društva sa ograničenom odgovornošću i zadruge.
Mreža je osnovana s cilljem da članicama obezbedi edukaciju, stručne savete, promociju u svim fazama pokretanja i vođenja biznisa, kao i da se zalaže za stvaranje boljih uslova za funkcionisanje socijalnih preduzeća kroz različite projekte.
Smart kolektiv planira da u narednim mesecima intenzivno radi na proširivanju i osnaživanju mreže, a u narednom periodu biće kontaktirana socijalna preduzeća s pozivom da se pridruže mreži.
Pozivamo ovim putem sva zainteresovana socijalna preduzeća koja žele da postanu članice mreže da nam pišu na office@smartkolektiv.org.
Članstvo u mreži je otvoreno za sva socijalna preduzeća i besplatno je.

SENS

SENS mreža

U narednom periodu takođe planiramo da mapiramo potrebe članica mreže i da zajedno sa njima razvijemo strategiju pružanja podrške članicama. Jedan od prvih ciljeva je da kroz razvoj različitih promo alata pomognemo članicama mreže u promociji i prodaji proizvoda.

SENS mreža je osnovana 2011. godine od strane Grupe 484 zahvaljujući podršci UniCredit Fondacije. Ulogu generalnog sekretara mreže od 2013. obavlja udruženje Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC).