Beograd, 25. jul 2019. –  Forum za odgovorno poslovanje poziva sve društveno odgovorne kompanije, a naročito one iz sektora malih i srednjih preduzeća da se priključe godišnjoj anketi o doprinosu kompanija društvu pod nazivom „BOLJI BIZNIS ZA BOLJE DRUŠTVO U BROJKAMA“. Na ovaj način biće sakupljeni podaci o tome koliko, i na koji način različite kompanije ulažu u svoju lokalnu zajednicu sa ciljem izveštavanja i promocije dobrih praksi u ovoj oblasti. Upitnik se sastoji od 16 otvorenih i zatvorenih pitanja, a kvantitativni podaci komuniciraće se isključivo u vidu zbirnih rezultata i zaključaka. Svi zainteresovani popunjene upitnike sa pratećim materijalima mogu dostaviti do 15. avgusta, na adresu:  kancelarija@odgovornoposlovanje.rs Anketa se ove godine organizuje kao deo Projekta unapređenje okvira za davanje koji finansira USAID a realizuje Koalicija za dobročinstvo koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac, a dodatno čine Trag Fondacija, Smart kolektiv, Katalist Balkans, Forum za odgovorno poslovanje, Srpski filantropski forum i Privredna komora Srbije.