Neven Marinović, direktor Smart Kolektiva i predsednik Euclid mreže, učestvovao u ulozi moderatora na uvodnim sesijama ovogodišnjeg Impact Samita Euclid mreže koji je održan od 20. do 21. marta u Hagu. 

Pod sloganom „Izgradnja mostova – Od namera do akcije“, samit je poslužio kao tačka susreta za predstavnike saveza, mreža neprofitnih organizacija i socijalnih preduzetnika, organizacija koje pružaju podršku, fondacija, investitora koji brinu o uticaju, inovativnih korporacija, akademika, istraživača i donosioca odluka u kreiranju politika. Zajedno sa Wieteke Dupain, direktorkom EUCLID mreže, koja je vodila uvodnu sesiju i uvodni panel samita, Neven Marinović bio je jedan od moderatora oba segmenta. 

Uvodna sesija i govori pružili su duboke uvide iz oblasti socijalne ekonomije, preduzetništva i finansijskog okvira. Od revolucionarnih inicijativa do transformacionih politika, ova sesija je produbila razumevanje i oblikovala budućnost društvenog i ekološkog uticaja. 

Uvodni panel odjeknuo je temom samita „Izgradnja mostova – od namera do akcije“ pružajući uvide iz vođenja ključnih zajednica i pokreta koji ujedinjuju socijalne preduzetnike, korporacije, fondacije i investitore. Ovaj panel je okupio ugledne međunarodne govornike, predstavnike organizacija, pokreta, globalnih i evropskih mreža, kao i ekonomskog sektora orijentisanog na profit, predstavivši njihove napore u premošćavanju jaza između namere i akcije. Panel je istražio mogućnosti i izazove saradnje, participativnih mreža, partnerstava i pokreta u vođenju održive promene. Panelisti su objasnili ulogu svoje organizacije unutar ekosistema i osvrnuli se na pokretanje pozitivnih sistematskih promena ka inkluzivnijoj i održivoj ekonomiji, navedene u strategijama i akcionim planovima EU, UN i nacionalnim strategijama socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva.

 

Impact Samit je istražio brojne ključne teme uključujući održivost, socijalnu nabavku, inkluziju i razvoj politika. Pružio je neprocenjive uvide u nove trendove na tržištu, preferencije potrošača i mogućnosti za saradnju. 

Za više informacija posetite: Euclid Network Impact Summit 2024 

Fotografije: Euclid mreža