Na sastanku Radne grupe za Ciljeve održivog razvoja Globalnog dogovora u Srbiji održanom 15. aprila u kompaniji Delta Holding, predstavljen je priručnik „Korak po korak do nefinansijskog izveštaja“ koji su krajem prošle godine izdali Smart kolektiv i Forum za odgovorno poslovanje. 

Priručnik za nefinansijsko izveštavanje je objavljen sa ciljem da velikim kompanijama sa preko 500 zaposlenih koje su od ove godine u obavezi da, prema novom Zakonu o računovodstvu, u okviru svojih finansijskih izveštaja za 2021. godinu, dostave i nefinansijski izveštaj poslovanja, približe ovu temu.  

Stručna saradnica Smart kolektiva Svetlana Damnjanović, koja je učestvovala u izradi ove publikacije, predstavila ju je predstavnicima poslovnog i civilnog sektora. Ona je takođe razjasnila mnoge nejasnoće koje postoje kada je u pitanju odgovaranje kompanija na novu zakonsku obavezu. Iz ugla revizorske kompanije PwC Srbija koja se od ove godine takođe intenzivno susreće sa ovom temom, Teodora Pasulj ESG konsultant, predstavila je i najveće izazove sa kojima se kompanije susreću i pitanja koja su im kao revizorskoj kompaniji često upućivana u vezi izrade i dostavljanja nefinansijskog izveštaja. 

Smart kolektiv kao promoter društveno odgovornog poslovanja, promoviše temu izveštavanja kompanija o nefinansijskim parametrima, učestvuje u javnom zagovaranju i već 10 godina pruža ekspertsku podršku u izradi izveštaja o održivosti za mnoga preduzeća u Srbiji.  

Predstavljeni priručnik „Korak po korak do nefinansijskog izveštaja“ u kome su dati odgovori i smernice vezane za mnoge nejasnoće koje postoje kada je reč o odgovoru na novu regulativu dostupan je u onlajn formatu  OVDE.