Partnerstva sa međunarodnim CSR udruženjima jedan su od glavnih alata za učenje i razmenu iskustava, kao i za jačanje kapaciteta Smart kolektiva u oblasti pružanja usluga pojedinačnim kompanijama, realizacije programa i administriranja Foruma za odgovorno poslovanje.

Kao administrator Foruma poslovnih lidera Srbije, Smart kolektiv je partner Međunarodnog foruma poslovnih lidera (International Business Leadres Forum) – neprofitne organizacije osnovane 1990. godine na inicijativu Princa od Velsa, koja okuplja biznis lidere iz celog sveta i promoviše odgovorno liderstvo u poslovnom sektoru i partnerstva koja služe društvenom i ekonomskom održivom razvoju kao i očuvanju životne sredine, posebno u tržišnim privredama u razvoju. Od 2006. godine uspešno sarađujemo sa najvećom britanskom CSR organizacijom Business in the Community i deo smo njene Globalne partnerske mreže (CSR 360 Global Partner Network), koju čine 124 organizacije iz 64 zemlje. Mreža obezbeđuje znanje, iskustvo i alate za podršku kompanijama i organizacijama u sprovođenju pojedinačnih ili zajedničkih CSR programa i strategija. Smart kolektiv je i nacionalna partnerska organizacija mreže CSR Europe za Srbiju. CSR Europe je vodeća evropska poslovna mreža za društvenu odgovornost, osnovana na inicijativu Evropske komisije, čije članstvo čini 70 multinacionalnih korporacija i 37 nacionalnih partnerskih organizacija. Misija CSR Europe je da podržava članice pri integrisanju CSR-a u svakodnevno poslovanje. CSR Europe je platforma za povezivanje kompanija i razmenu najboljih CSR praksi, inovativne projekte kompanija i stejkholdera i oblikovanje savremene poslovne i društvene agende održivosti i konkurentnosti. Kao administrator Foruma poslovnih lidera Srbije, Smart kolektiv aktivno učestvuje u sprovođenju evropske strategije Enterprise 2020, doprinoseći primerima uspešne prakse kompanija u Srbiji, i učešćem u radnim grupama za razvoj preduzetništva, podsticanje zapošljavanja i volontiranja zaposlenih. Osim toga, redovno prikupljamo studije slučaja i primere dobre prakse kompanija u Srbiji koje se integrišu u EU izveštaje, i na taj način Srbiju stavljamo na evropsku mapu u oblasti CSR-a.

U partnerstvu sa ovim međunarodnim organizacijama, kao i sa Forumom poslovnih lidera Srbije, sprovodimo nekoliko međunarodnih projekata: od 2011. godine na nacionalnom nivou dodeljujemo Nagradu za volontiranje zaposlenih, a od 2013. i Evropsku nagradu za CSR partnerstvo, koje se organizuju u preko 30 zemalja širom Evrope.

Osim što sarađuje sa velikim međunarodnim organizacijama, Smart kolektiv je i nacionalni partner organizacije Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO) na projektu „Regionalna CSR mreža zemalja Centralne i Istočne Evrope“. Takođe, svojim članstvom podržavamo rad Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija u Srbiji i Global Reporting Initiative (GRI) mreže.