U okviru projekta „CSR Sertifikacija” razvili smo prvi sveobuhvatni sistem za sertifikovanje društveno odgovornih kompanija, prilagođen lokalnom kontekstu.

Pet kompanija u Srbiji uspešno su prošle proces sertifikacije i postale nosioci CSR sertifikata. 

Uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Instituta za održive zajednice (ISC), Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) je u saradnji sa partnerima Smart kolektivom i BCIF-om (sada Trag fondacija) 2011. godine pokrenula jedinstveni program sertifikacije društveno odgovornih kompanija pod nazivom „CSR Sertifikacija”. Ova sertifikacija predstavlja prvi nacionalni standard društveno odgovornog poslovanja u Srbiji, a namenjena je svim kompanijama koje žele da unaprede svoje procedure i procese u skladu sa zakonskim i etičkim normama odgovornog poslovanja. Ideja da se razvije nacionalni program za sertifikovanje društveno odgovornih kompanija zasnovana je na potrebi da se uspostavi i promoviše set jasnih standarda u ovoj oblasti u Srbiji, uzimajući u obzir svetske trendove, kao i lokalne specifičnosti.

Uloga Smart kolektiva na projektu bila je da razvije adekvatnu metodologiju i testira njenu efikasnost. Definisana je sveobuhvatna lista kriterijuma i indikatora na osnovu kojih se objektivno ocenjuje da li i u kojoj meri određena kompanija posluje društveno odgovorno. Razvoju metodologije prethodila je komparativna analiza ključnih indikatora društvene odgovornosti u 40 zemalja u razvoju. Identifikovano je 119 indikatora koji su grupisani u pet podjednako važnih oblasti: Korporativno upravljanje, Tržište, Radno okruženje, Lokalna zajednica i Životna sredina. Prema definisanim kriterijumima, sertifikat o društvenoj odgovornosti stiču one kompanije koje ispune preko 75% kriterijuma u svih pet oblasti poslovanja.  Prvih 5 kompanija koje su nosioci CSR sertifikata u Srbiji su TigarSunce MarinkovićHolcim, Coca-Cola HBC Srbija i Eurobank.

Za više informacija o projektu posetite sajt NALED-a, preuzmite promotivnu brošuru ili vodič za CSR sertifikaciju.

CSR sertifikacija

CSR sertifikacija