Pristup finansiranju predstavlja jednu od ključnih prepreka mladima za pokretanje posla u Srbiji. Zahvaljujući partnerstvu između Smart kolektiva i Erste Banke, našim korisnicima su bili na raspolaganju „Superstep“ krediti” koji se daju pod povoljnim uslovima, a namenjeni su mladim početnicima u biznisu. Tokom 2016 . godine mladi preduzetnici će moći da konkurišu za novu kreditnu liniju Erste Banke.    

Tokom 2011. i 2012. godine odobreno je 17 Superstep kredita mladima koji su pokrenuli i uspešno vode svoj posao.  

Naš partner Erste Banka razvila je 2011. godine posebnu kreditnu liniju „Superstep“ namenjenu mladima za otpočinjanje sopstvenog posla. Ovaj kredit odobravan je pod povoljnim uslovima, u maksimalnom iznosu do 5.000 evra, sa rokom otplate od 36 meseci i grejs periodom od 6 meseci. Kredit je bez garancija, što je izuzetan slučaj u bankarskom sektoru u Srbiji.  Svi kandidati BMS programa koji su završili trening za pisanje biznis plana i razvili biznis planove uz podršku naših konsultanata imali su mogućnost da konkurišu za „Superstep“ kredit i da uz pomoć odobrenih sredstava pokrenu biznis.

Partnerstvo između Smart kolektiva i Erste Banke u programu Biznis mladih Srbije predstavlja primer uspešnog međusektorskog partnerstva koje zahvaljujući udruživanju kapaciteta, resursa i ekspertize za rezultat ima održivo rešenje za jedan od najaktuelnijih društvenih problema Srbije – nezaposlenost mladih.