Novosadska deklaracija razumevanja i potrebe zajedničkog delovanja za održiv, pametan i inkluzivan rast Srbije, koja promoviše koncept cirkularne ekonomije i inovativnih rešenja kojima se unapređuje zaštita životne sredine potpisana je u sredu, 14. decembra na međunarodnoj konferenciji „EKOSOP“. 

Deklaraciju su potpisali Udruženje „Čepom do osmeha“, „Smart Kolektiv“, JP „Vojvodina šume“, Prirodno-matematički fakultet, Udruženje studenata sa hendikepom, Centar za prirodne resurse „Natura“, Humanitarna organizacija „Prvi korak“, OPENS i Zeleni Navigator Zapadnog Balkana. Potpisivanjem deklaracije, organizaciju su se obavezale da zajedničkim naporima budu transfer znanja i rade na unapređenju dijaloga i pitanja zaštite životne sredine. 

Photo credit: Čepom do osmeha

“Ključni problem u oblasti životne sredine u Republici Srbiji poslednjih godina je nedovoljno među-institucionalna saradnja, i to pre svega između državnih organa, privrede i nevladinog sektora (organizacija civilnog društva). Pitanja zaštite životne sredine ne treba da budu teren za podele, već polje zajedničkog delovanja u kome svi težimo istom cilju, a to je čistija i zdravija Srbija za generacije koje dolaze, potreban nam je novi ekološki patriotizam”, navodi se na sajtu organizatora. 

Neven Marinović, direktor Smart kolektiva bio je jedan od učesnika panela „Životna sredina nas spaja, ne razdvaja“, gde su potpisnice Deklaracije predstavile kroz dijalog njihove razloge i značaj priključenju i potpisivanju deklaracije. 

Organizator konferencije je Humanitarno-ekološka organizacija “Čepom do osmeha”.