Cilj istraživanja bio je da ispita stavove ključnih stejkholdera i izvrši analizu postojećih praksi i potencijala za razvoj društveno odgovornog poslovanja u Srbiji. Njegov fokus bio je na identifikaciji prepreka za značajnije angažovanje u oblasti CSR-a, uz prikupljanje konkretnih predloga stejkholdera o tome kako prevazići trenutnu situaciju, a sve to u cilju stvaranja osnove za budući razvoj društveno odgovornog poslovanja u Srbiji.

Istraživanje možete preuzeti ovde.