Regionalni forum o socijalnom preduzetništvu u organizaciji Regionalnog inkubatora za socijalno preduzetništvo (RISE) održan je u Tirani od 6. do 8. septembra ove godine. Forum je okupio najrelevatnije učesnike i stejkholdere preduzetničkog ekosistema sa Zapadnog Balkana i iz Evrope.  

Neven Marinović, direktor Smart kolektiva, učestvovao je na konferenciji kao jedan od govornika na panelu ‘’Ekonomija solidarnosti i pametan rast za održivu budućnost Evrope’’. On se osvrnuo na trenutno stanje socijalnog preduzetništva u Srbiji, kao i na aktivnosti Smart kolektiva, posebno one koje uključuju regionalnu saradnju i uključivanje mladih ljudi unutar ekosistema socijalne ekonomije. Takođe je prokomentarisao Zakon o socijalnoj ekonomiji koji je nedavno usvojen u Srbiji i govorio o mogućoj zajedničkoj strategiji, ciljevima i razvoju socijalne ekonomije sa pogledom na 2030. godinu. 

Događaju su prisustvovali mnogobrojni predstavnici ekosistema socijalnog preduzetništva, uključujući institucije centralnih i lokalnih samouprava iz regiona, lokalne, regionalne i međunarodne razvojne institucije, nevladine organizacije, socijalne preduzetnike, obrazovne ustanove, kao i eksperte i mentore. 

Učesnici su kroz različite panele, disukusije i interaktivne radionice zajedno sa govornicima, stručnjacima, socijalnim preduzetnicima i start-apovima razmenjivali ideje, iskustva i najbolje prakse. Razgovarali su o trenutnom stanju socijalnog preduzetništva u regionu i o najboljim praksama sa akcentom na evropske inicijative i perspektivi Zapadnog Balkana.    

RISE – Regionalni inkubator za socijalno preduzetništvo je program podrške mladim socijalnim preduzetnicima i preduzetnicama, koji u Srbiji sprovodi organizacija Smart kolektiv od 2019. godine.  

Projekat RISE razvija i nadgleda konzorcijum koji čine Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO), GROUPE SOS Pulse, Omladinska mreža jugoistočne Evrope (SEEIN), Institut Francais i francusko-nemačka kancelarija za mlade (OFAJ), a realizuju šest lokalnih inkubatora – Smart Kolektiv (Srbija), IPC Tehnopolis (Crna Gora), ARNO (Severna Makedonija), Balkan Green Foundation (Kosovo), Nešto više (BIH) i Yunus Social Business (Albanija). RISE sufinansiraju Francuska razvojna agencija (AFD) i Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO). Više o RISE programu.