Danas je održan treći redovni sastanak kompanija članica  Foruma za odgovorno poslovanje u ovoj godini. Sastanak je ugostila članica Upravnog odbora Foruma i Direktorka korporativnih komunikacija i spoljnih poslova Telenora, Marija Vujanić.

Sastanku su prisustvovali i članovi Upravnog odbora Foruma za odgovorno poslovanje, a neke od tema o kojima je bilo reči su aktivnosti Foruma u prethodnom periodu, kao i planovi za narednu godinu. Neke od aktivnosti koje su obeležile prethodni period su: predstavljanje rezultata Godišnjeg istraživanja o ulaganju kompanija članica Foruma za odgovorno poslovanje u održivi razvoj, dodela priznanja kompanijama koje izdaju izveštaje prema međunarodno priznatoj GRI metodologiji, raspisivanje konkursa za Nagradu za korporativno volontiranje koja će biti dodeljena na CSR Forumu, nastavak angažovanja na realizaciji evropskih projekata – EU talent, koji se fokusira na poboljšanje kvaliteta stručnih praksi u malim i srednjim preduzećima, i Pakt za mlade, čiji su rezultati u prve dve godine od osnivanja predstavljeni prethodnog meseca na prvom Evropskom Samitu poslovnog sektora i obrazovnih institucija u Briselu.

Na drugom delu sastanka kompanijama članicama predstavila su se i četiri socijalna preduzeca: Kreativni studio kvARTUdruženje HercEvo RukaKonjički klub Aranđelovac.

Forum za odgovorno poslovanje je mreža vodećih kompanija koje doprinose razvoju zajednice, podstičući razvoj društveno odgovornog poslovanja i uspostavljanje trajnih i stabilnih društveno odgovornih praksi u poslovnom sektoru. Forum predstavlja platformu koja povezuje lidere iz poslovnog sveta s predstavnicima drugih delova društva, podstičući time međusektorski dijalog, saradnju i razmenu dobrih iskustava.