Forum za odgovorno poslovanje dobio je novog člana predsedništva, Predraga Mihajlovića, Predsednika Izvršnog odbora/CEO Vojvođanske banke.

Mihajlović je u dva mandata bio guverner Američke privredne komore, kao i predsednik Upravnog odbora NALED-a, takođe u dva mandata. Na mestu potpredsednika Foruma zameniće g. Marinosa Vathisa, bivšeg predsednika Izvršnog odbora Vojvođanske banke.

Uspostavljajući visoke standarde društveno odgovornog poslovanja, Vojvođanska banka teži da očuva i promoviše univerzalne humane vrednosti kao i socijalne, intelektualne i kulturne vrednosti društvene zajednice u kojoj posluje. Vojvođanska banka je razvila korporativnu kulturu koja odražava želju Banke da odgovorno funkcioniše u svim sektorima koji doprinose održivom rastu, uključujući tržište, akcionare, zaposlene, zajednicu i životnu sredinu.

Organi upravljanja u Forumu za odgovorno poslovanje su Predsedništvo, Upravni odbor i Izvršni direktor. Kroz učešće u radu Predsedništva članice postavljaju strateški okvir i definišu pravce rasta i razvoja mreže, dok kroz angažovanje u radu Upravnog odbora članice imaju priliku da učestvuju u kreiranju plana aktivnosti, donošenju odluka i preporuka, kao da pokreću konkretne inicijative i teme.

Više informacija o organima upravljanja Foruma za odgovorno poslovanje i članovima Predsedništva i Upravnog odbora možete pronaći na ovoj stranici.