Kompanija Lidl Srbija danas je postala nova članica Foruma za odgovorno poslovanje, nakon što su postojeće članice jednoglasno prihvatile aplikaciju kompanije za članstvo, na prvom sastanku koji je ovom prilikom održan u Nordeusu.

Društveno odgovorno poslovanje važan je deo korporativne filozofije kompanije Lidl, koja širom sveta ima 10.000 objekata, a od 2018. godine otvorila je i 23 prodajna objekta u Srbiji.

Forum za odgovorno poslovanje započeo je spremno početak godine, a na sastanku je 18 predstavnika kompanija članica predstavilo planove i društveno odgovorne inicijative u godini pred nama. Tokom 2019. godine, Forum nastavlja da pruža podršku mladima, i aktivno uključuje što veći broj malih i srednjih preduzeća.

Forum za odgovorno poslovanje je jedina biznis mreža u Srbiji posvećena isključivo društveno odgovornom poslovanju. Forum je posvećen razvoju inovativne korporativne filantropije verujući da biznis sektor može na različite načine doprineti razvoju društva stavljajući na raspolaganje svoje raznovrsne resurse i znanja.