Forum za odgovorno poslovanje dobio je novu članicu, kompaniju Saga. Kompanija je osnovana 1989. godine, a njeno širenje van granica bivše Jugoslavije (Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Makedonija) obezbeđeno je ulaskom u strateško partnerstvo sa New Frontier Group, grupacijom ICT preduzeća u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Danas posluje u 26 država širom sveta.

Principe društveno odgovornog poslovanja uvrštavaju u sve segmente svoga poslovanja prema oblastima: Ulaganje u razvoj zaposlenih; Zaštita životne sredine; Podrška lokalnoj zajednici; Tržište.

Ulaganje u razvoj zaposlenih realizuje se kroz edukacije, konferencije i interne radionice na kojima se podstiče razmena znanja među zaposlenima. Takođe, Saga upravlja ambalažom i ambalažnim otpadom, reciklira elektronski otpad, a za svoje sedište izabrala je zgradu koja poseduje sertifikate o energetskoj efikasnosti.

Poslednje, ali ne i najmanje bitno, kompanija podržava lokalnu zajednicu kroz edukaciju studenata, zapošljavanje osoba sa invaliditetom i učešće u raznim humanitarnim akcijama.