Doprinosimo pozitivnim društvenim promenama povezujući kompanije i
organizacije civilnog društva
, pomažući kompanijama da usvoje društvene

vrednosti, a organizacijama da razvijaju poslovne veštine i održivost.

slide01
slide02
slide03

U polarizovanom svetu biznisa okrenutog isključivo ka profitu i neprofitnih organizacija okrenutih isključivo ka ostvarivanju društvene misije, ne možemo postići ni ekonomski ni društveni napredak.

interesibiznisa_interesidrustva

separator4

Zbog toga je naš rad usmeren na
približavanje i povezivanje biznisa i društva

 

segment5

hibridni_modeli

Objedinjene vrednosti

separator6

Samo ZAJEDNO, kroz saradnju, povezivanje i deljenje resursa,
možemo da stvorimo održive zajednice

FeelAntropija

homesegment8

Naša podrška

Povezujemo eksperte i menadžere sa pojedincima, organizacijama i socijalnim preduzećima kako bi njihove dobre ideje imale profesionalnu podršku za realizaciju i razvoj.

Kroz partnerstva sa kompanijama i donatorima, organizacijama omogućavamo različite vidove obuka i usavršavanja, pristup finansiranju, povezivanje sa kompanijama i mentorstvo vodećih eksperata.

Ključni rezultati

05-Separator

Tokom više od 10 godina od svog osnivanja, Smart kolektiv nalazi načine da se iskustva i logika biznisa primene u rešavanju društvenih problema, pomaže kompanijama da artikulisano i strateški sarađuju sa zajednicom, a raznim društvenim grupama da zainteresuju poslovni svet, partnere i sugrađane za svoje inicijative i postanu inovativnije, efikasnije i održivije.

Smart akademija

Program stručne i finansijske podrške
za održivije, vidljivije i efikasnije OCD

smart_akademija

Partneri: Forum za odgovorno poslovanje, NALED, Represent Communications, Fond B92, Catalyst Balkans i Liceulice.

Akademija poslovnih veština

Angažujemo iskusne profesionalce kompanija članica Foruma za odgovorno poslovanje kao mentore i predavače u okviru programa razvijanja ključnih poslovnih veština.

akademija-poslovnih-vestina

Naši predavači

Miodrag Nikolić i Biljana Vuksanović
TELEKOM SRBIJA
Liderske veštine
 
Miloš Radulović
BANCA INTESA
Online donacije i prodaja putem interneta
Srđana Rašković
CRH SRBIJA
Budžet – osnova poslovanja preduzeća
Aurena Dinić
DELHAIZE SRBIJA
Poslovna komunikacija