Čvrsto verujemo da socijalno preduzetništvo može da promeni svet i zbog toga nastojimo da ovaj koncept pozicioniramo kao rešenje za ekonomske i društvene izazove.

Smart kolektiv se bavi promocijom koncepta socijalnog preduzetništva i dobrih praksi iz zemlje i inostranstva u ovoj oblasti, s ciljem da okupi istomišljenike i na taj način uspešnije nametne ovu temu relevantnim stejkholderima, ali i da inspiriše organizacije, građane i preduzetnike i omogući im uvid u potencijal i trendove u ovoj oblasti.

Promocijom socijalnog preduzetništva i konkretnih socijalnih preduzeća bavimo se na nekoliko nivoa: kroz stalne objave i kampanje na društvenim mrežama (Smart kolektivDobra torbaSENS) i u medijima; kroz razvoj edukativnih materijala o socijalnom preduzetništvu i sakupljanje i deljenje relevantne literature; kroz organizaciju događaja na kojima promovišemo temu, ali i uspostavljamo dijalog sa važnim stejkholderima (Panel o značaju jačanja kapaciteta socijalnih preduzeća, Promocija Vodica za pokretanje socijalnog preduzeća u KC Gradu, Sajam partnerstva, Promocija saradnje biznisa i socijalnih preduzeća), i – najvažnije – kroz razvoj sopstvenih preduzeća, kojima želimo da pokažemo kako i zašto je socijalno preduzetništvo važno i dobro, i da ona mogu biti uspešna u uslovima u kojima posluju (LiceuliceDobra torba).