Pre nego što otpočnu biznis mentorstvo sa mladim preduzetnicima našeg programa mentori dobijaju dvočasovni trening na kome ih upoznajemo sa veštinama, znanjima i stavovima potrebnim za uspešno mentorisanje.

Tokom treninga mentori se upoznaju sa tokom mentorskog procesa, ulogama i očekivanjima, istražuju načine na koje mogu pomoći preduzetnicima i dobijaju tehnike i veštine neophodne za mentorstvo. Prvi trening za mentore BMS programa održao je Džon Kal iz mreže Youth Business International u junu 2010. godine, nakon čega su treninge držali zaposleni Smart kolektiva. Do sada smo održali ukupno 6 treninga, u Beogradu, Pančevu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu, za više od 40 biznis mentora koji su se nakon toga uključili u naš program.

Trening počinje našom definicijom biznis mentorstva, zatim se bavimo fazama u mentorskom odnosu, mentorskim veštinama i tehnikama, načinima na koje mentori mogu da pomažu mladim preduzetnicima, potencijalnim izazovima mentorskog odnosa, ulogama i očekivanjima u programu.