Liceulice

Liceulice je ulični magazin koji distribuiraju socijalno ugrožene i marginalizovane osobe, na taj način zarađujući 50 procenata prihoda od svakog prodatog primerka. Izdavanje magazina je glavna, ali ne i jedina aktivnost organizacije Liceulice koja od 2010. godine realizuje praktične programe direktne podrške marginalizovanim grupama, sa ciljem njihove veće ekonomske, kulturne i socijalne uključenosti. Smart kolektiv, kao jedan od osnivača organizacije Liceulice, posebno je ponosan na činjenicu da je njenim pokretanjem uveo jedan od globalno najuspešnih modela socijalnog preduzetništva u Srbiju, a koji je kasnije primenjen u i pojedinim zemljama regiona.

Go to Top