S ciljem da doprinese ekonomskom i socijalno osnaživanju i smanjenju siromaštva i nezaposlenosti najranjivijih grupa, ali i da na konretnom primeru modela ovog socijalnog biznisa promoviše snagu koncepta socijalnog preduzetništva i socijalnih inovacija, Smart kolektiv je jedan od pokretača prvih uličnih novina u Srbiji, jednog od najuspešnih modela socijalnog preduzetništva u svetu.

Nakon godinu dana LICEULICE je postalo nezavisna organizacija. Od 2010. godine izdato je 18 brojeva u tiražu od 6000 primeraka. LIceulice je obučilo i uposlilo preko 120 korisnika. Razvijena je distributivna mreža koju čini osam organizacija iz Beograda, Novog Sada, Pirota i Zaječara. Poslovni model prenet je u Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu i Kosovo.

Liceulice je organizacija koja od 2010. godine realizuje praktične programe direktne podrške marginalizovanim grupama, sa ciljem njihove veće ekonomske, kulturne i socijalne uključenosti. Program se realizuje kroz više aktivnosti, a najpoznatija od njih je izdavanje magazina Liceulice i distribucija kroz mrežu naših prodavaca, koji zarađuju 50 procenata od svakog prodatog primerka. Ponosni smo što možemo da kažemo da je magazin Liceulice za tri godine postao zapažen i uticajan član svetske zajednice uličnih novina (International Network of Street Papers).

prodavci

  prodavci