Predstavnica Smart kolektiva zajedno za pobedničkim timovima 4. ciklusa RISE programa u Srbiji, učestvovala je na RISE Regionalnom Bootcamp-u koji je održan je od 4. do 7. marta u Bečićima u Crnoj Gori.  

RISE Regionalni Bootcamp okupio je 35 učesnika uključujući socijalne preduzetnike, aktere u oblasti socijalnog preduzetništva, stručnjake, RISE partnere i donosioce odluka iz regiona Zapadnog Balkana. U programu su učestvovali i pobednici 4. ciklusa RISE programa u Srbiji, “Zajedničke niti” i “Link in Bioska”. Ovaj događaj poslužio je kao platforma za razmenu znanja i ideja, omogućavajući učesnicima da se povežu i uče jedni od drugih.  

Tokom Bootcamp-a održane su različite edukativne radionice sa ciljem da učesnici unaprede svoje preduzetničke veštine i unaprede prototip svoje poslovne ideje, gradeći kreativno samopouzdanje i veštine kritičkog razmišljanja. Pored toga, održan je i niz sesija koje su vodili lokalni inkubatori, pružajući mladim timovima podršku i smernice u vezi sa socijalnom misijom, marketingom, finansijama, tržištima i slično. Zajedno sa kolegama iz organizacije Yunus Social Business Balkans, Tanja Vučetić iz Smart Kolektiva održala je radionicu na temu marketinga i prodaje. Ove sesije omogućile su preduzetnicima da izoštre i ojačaju svoje poslovne strategije. 

Događaj je takođe posvetio pažnju temi integracije rodnih pitanja u regionu Zapadnog Balkana. Tokom okruglog stola učesnici su razgovarali o rodnoj nejednakosti i izazovima u kontekstu socijalnog preduzetništva, kreirajući platformu za podizanje svesti i promovisanje rodne ravnopravnosti u ovom domenu. 

Osim sticanja znanja i veština, Bootcamp je takođe naglasio značaj osnaživanja veza i izgradnje odnosa u regionu. Sesija održana na početku je omogućila učesnicima da se bolje upoznaju, uspostavljajući odnose i saradnju. Takođe je organizovana aktivnost u kojoj su socijalni preduzetnici razmenjivali poklone specifične za svoju sredinu, dodatno jačajući međusobne veze. Učesnici su takođe imali priliku da posete Budvu i dožive bogatu istoriju i kulturu regiona. 

Regionalni inkubator za socijalne preduzetnike već četvrti put za redom sproveo je besplatni program podrške za razvoj ideja socijalnog preduzetništva. Šest partnerskih organizacija iz Zapadnog Balkana je istovremeno sprovelo program u regionu, sa ciljem da motivisanim i posvećenim mladim ljudima omogući da svoju ideju razrade i učine region boljim mestom za život. Tokom četiri meseca „faze ideacije“, šest do osam timova gradilo je svoju ideju od nule do biznis modela. Na tom putovanju imali su podršku eksperata i mentora, sa kojima su prošli kroz sve važne korake u pokretanju socijalnog preduzeća. Dva najbolja tima iz Srbije odnosno ukupno 12 timova iz regiona, dobilo je dodatnu finansijsku i praktičnu podršku da u „fazi inkubacije“ sprovedu svoju ideju i unaprede razvoj svog poslovanja. 

Projekat RISE su podržali Francuska razvojna agencija (AFD), Evropska unija (EU), Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO)Francusko-nemačka kancelarija za mlade (OFAJ) i PULSE (Groupe SOS). RISE aktivnosti implementira šest organizacija Zapadnog Balkana: ARNOBalkan Green FoundationNešto VišeSmart KolektivIEC Tehnopolis i Yunus Social Business Balkans. RISE program ideacije u Srbiji realizovan je uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.