Beograd, 31. avgust – 2. septembar 2018. – U prostorijama Smart kolektiva održan je konsultativni sastanak sa sedam predstavnika partnerskih organizacija iz regiona, ACT for SOCIETY Center (Albanija), Centar E8 (Srbija), Perpetuum mobile (Banja Luka), YEC Synergy (Kosovska Mitrovica), YWTL/PEN (Priština) i XY BMC (Sarajevo). Cilj sastanka bio je razvoj nove društvene kampanje na temu mentalnog zdravlja i sajber nasilja kod mladih ljudi izmedju 13 i 19 godina.

Na osnovu istraživanja koje je sproveo CARE International Balkans u regionu i edukativnih radionica u školama, navedene teme prepoznate su kao značajne za dalji rad na osnaživanju mladih. Ciljevi sastanka u Beogradu bili su definisanje ključnih poruka kampanje, načina na koji će se te poruke preneti, kao i kanalima komunikacije i vizuelnom identitetu.

Smart kolektiv je od svog osnivanja pokrenuo program socijalnog marketinga, s ciljem da kreativnom i profesionalnom upotrebom marketinških alata utiče na neke od ključnih izazova našeg društva – borbu protiv nasilja, građansku participaciju, omladinski aktivizam, pomirenje i sl.

Od 2006. godine projekat Inicijativa mladića implementira organizacija CARE International Balkans u saradnji sa partnerskim omladinskim organizacijama u regionu. Smart kolektiv je uključen kao partner za razvoj kampanja i komunikacija koje prate edukativne i druge aktivnosti projekta.

Više o našim programima socijalnog marketinga možete saznati ovde.