Predstavnici Smart kolektiva učestvali su na regionalnom sastanku partnera projekta Inicijativa mladića, koji od 2006. godine implementira organizacija CARE International Balkans.

Tokom sastanka (25.02 – 01.03.), partnerske organizacije na projektu sumirale su postignuća u 2018. godini, ali i iskoristili vreme da predstave svoj plan aktivnosti za narednu godinu. Smart kolektiv predstavio je novu regionalnu društvenu kampanju za mlade na temu mentalnog zdravlja, koju je razvijao sa predstavnicima partnerskih organizacija tokom prethodnih 6 meseci.

Smart kolektiv je jedan od partnera projekta od 2008. godine i odgovoran je za razvoj marketinških alata i kampanja koje podržavaju obrazovne aktivnosti i ciljeve projekta. Projekat Muškarci i dečaci kao partneri u promovisanju rodne ravnopravnosti i rešavanju pitanja ekstremizma i nasilja mladih na Zapadnom Balkanu sprovodi se uz podršku OAK fondacije, Austrijske razvojne agencije i CARE Nemačka-Luksemburg, dok su projekat Inicijativa mladića: Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II podržali Vlada Švajcarske, OAK Fondacija, Austrijska razvojna agencija i CARE Nemačka-Luksemburg.