Program za održive biznise je novi program Smart kolektiva namenjen razvoju preduzeća sa jakim društvenim uticajem u Srbiji i njihovoj pripremi za impakt investicije. Učesnici programa će zajedno sa timom iskusnih biznis mentora, preduzetnika i investitora tokom pet meseci programa raditi na strategiji biznis razvoja i pripremi za impakt investicije u zemlji i inostranstvu. Preduzeća sa najvećim potencijalom za dalji razvoj poslovanja i društvenog uticaja imaće priliku da apliciraju za inovativan finansijski instrument – beskamatnu pozajmicu u vrednosti do 50.000,00 EUR. Preduzeća će dobijenu investiciju vraćati bez kamate u periodu od 3 do 5 godina, prema dinamici prilagođenoj svakom posebnom preduzeću. Program za održive biznise je deo Smart Impakt Fonda – Fonda za razvoj održive ekonomije koji će u narednih 5 godina investirati oko pola miliona evra u inicijative i preduzeća koja doprinose održivim i pozitivnim promenama u svojim zajednicama.Prijave za učešće u programu su otvorene do 31. januara 2020. godine do 23.59h. Prijavljivanje za program se vrši putem >> ONLINE FORMULARA. Više informacija i smernice za apliciranje su dostupni na ovom linku >> Smernice za učešće u programu.
Više informacija o planiranim programima u okviru Fonda za razvoj održive ekonomije, impakt investiranju i poslovanju sa društvenim uticajem, možete dobiti i na MeetUp događajima: Održivi biznisi i impakt investiranje koji će biti organizovani u Novom Sadu i Nišu: 1. Novi Sad – Meet Up: Održivi biznisi i impakt investiranje Datum i vreme: 24.01.2020., od 12.00 do 13.30 Mesto: Privredna komora Srbije, Regionalna privredna komora Novi Sad, Narodnog fronta 10, II sprat, Plava sala 2. Niš – Meet Up: Održivi biznisi i impakt investiranje Datum i vreme: 28.01.2020., od 17.00 do 18.30 Mesto: Deli prostor, Davidova 2a, Niš

ŠTA PREDUZEĆA DOBIJAJU U OKVIRU PROGRAMA:

STRUČNA PODRŠKA ZA RAST PREDUZEĆA Kroz intenzivan program interaktivnih radionica i 1-na-1 mentorstva, preduzeća će analizirati i unaprediti svoj biznis model, razviti finansijske projekcije poslovanja, izveštaje o društvenom uticaju i prezentacije za domaće i strane impakt investitore.

TIM ISKUSNIH MENTORA i KONSULTANATA Zahvaljujući iskustvu od 15 godina u podržavanju inicijativa i preduzeća sa jakim društvenim uticajem, Smart kolektiv je razvio konsultantsku i mentorsku mrežu koju čini više od 30 uspešnih preduzetnika, biznis eksperta i investitora.

FINANSIJSKI INSTRUMENTI SKROJENI ZA SOCIJALNA PREDUZEĆA Prilika da preduzeća apliciraju za beskamatnu pozajmicu u iznosu do 50.000 EUR koja je skrojena prema meri svakog preduzeća, tako da istovremeno podstiče razvoj biznisa i društvenog uticaja.

POVEZIVANJE SA KOMPANIJAMA I PRIVATNIM SEKTOROM Preduzeća će imati priliku da se povežu i razviju saradnju sa drugim organizacijama, preduzećima i kompanijama u Srbiji, koje posluju odgovorno prema zajednici i životnoj sredini.

POVEZIVANJE SA IMPAKT INVESTITORIMA Prilika da se preduzeća predstave domaćim i stranim investitorima koji ulažu u preduzeća sa društvenim uticajem. Smart Kolektiv je deo vodećih Evropskih i svetskih mreža koje okupljaju impakt investitore i organizacije koje podržavaju rast i razvoj ekonomije sa društvenim uticajem.

MERLJIV DRUŠTVENI UTICAJ Preduzeća će dobiti podršku da unaprede merenje i komuniciranje svog društvenog uticaja u skladu sa međunarodno priznatim metodologijama i ciljevima održivog razvoja.

KOME JE NAMENJEN PROGRAM:

Program je namenjen mikro i malim preduzećima, zadrugama i organizacijama iz Srbije, koja posluju najmanje dve godine i žele da razviju strategije daljeg rasta i finansiranja svog poslovanja. Prilikom selekcije preduzeća ocenjivaće se održivost biznisa, pozitivan uticaj na životnu sredinu i društvo, potencijal za rast poslovanja i društvenog uticaja, kao i organizacioni kapaciteti preduzeća. Program je namenjen preduzećima koja posluju sa snažnom motivacijom da doprinesu rešavanju značajnih društvenih i ekoloških problema u našem okruženju: nezaposlenost, siromaštvo, nejednakost, pristup obrazovanju, klimatske promene, ruralni razvoj itd. Posebnu prednost imaće preduzeća koja imaju jasne i konkretne rezultate na planu društvenog uticaja, prikazane prema merljivim indikatorima. Kroz program želimo da podržimo preduzeća koja žele da uvećaju svoj doprinos održivom razvoju društva kroz doprinos jednom ili više ciljeva u okviru  Agende 2030. održivog razvoja Ujedinjenih Nacija. Agenda se sastoji od 17 ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals) koji, na osnovu mišljenja preko osam miliona anketiranih ljudi, odgovaraju na ključne izazove sa kojima se svet danas suočava.

NAŠI PARTNERI:

Fond za razvoj održive ekonomije je pokrenuo i sprovodi Smart kolektiv, pionirska organizacija u oblasti socijalnog preduzetništva i društveno odgovornog poslovanja, sa preko 15 godina iskustva u podržavanju pojedinaca, organizacija i preduzeća koja doprinose održivom razvoju društva. Fond nastoji da pruži dugoročnu stručnu i finansijsku podršku socijalnim preduzećima u različitim fazama razvoja i da na taj način doprinese razvoju ekonomije sa pozitivnim društvenim uticajem. Program se sprovodi zahvaljujući podršci EFSE Entrepreneurship Academy – EFSE Preduzetnička akademija i EVPA – Evropske asocijacije za preduzetničku filantropiju. Fond za razvoj održive ekonomije je pokrenuo Smart kolektiv uz podršku Projekta za unapređenje okvira za davanje, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID, a sprovodi Koalicija za dobročinstvo koju prevodi Fondacija Ana i Vlade Divac. Koaliciju čine Trag Fondacija, Fondacija Katalist, Smart Kolektiv, Srpski Filantropski Forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije.