Ivana Stančić, menadžer programa za socijalne inovacije u Smart kolektivu, bila je jedan od članova Delegacije iz Zapadnog Balkana i Hrvatske koja je bila u studijskoj poseti Tajpeju, Tajvan.

Poseta je deo projekta „Podrška razvoju tržišta socijalnih preduzeća – tehnička poseta Tajpeju za zemlje Zapadnog Balkana i Hrvatske”, a inicirana je od strane Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Banka trenutno istražuje mogućnosti unapređenja tržišnog razvoja socijalnog preduzetništva u zemljama Zapadnog Balkana i Hrvatske. Kao prvi korak, uz podršku EBRD-a i Tajvanskog biznis – EBRD fonda za tehničku saradnju, organizacija NESsT kreirala je izveštaj Ekosistem Socijalnih preduzeća u Hrvatskoj i Zapadnom Balkanu.

Fokus posete bio je na razmeni najboljih praksi u oblasti socijalnog preduzetništva i ulaganja u društveni uticaj, sa ciljem da se sagledaju potražnja i ponuda finansijskog tržišta u vezi sa razvojem ovog sektora. Program tehničke posete podrazumevao je mešavinu treninga, poseta na terenu, sastanke sa vladinim predstavnicima zaduženim za promovisanje tajvanskih socijalnih preduzeća i grupne diskusije. Učesnici su imali priliku da razmene znanja, uče na osnovu iskustava Tajvana i neguju potencijalna profesionalna partnerstva.