Kao prva aktivnost u okviru Programa podrške preduzećima koja imaju pozitivan uticaj na mlade, predstavnici 21 socijalnog preduzeća učestvovali su u trodnevnoj radionici koja je organizovana u prostorijama Smart kolektiva, kako bi se procenile njihove potrebe. Preduzeća su izabrana od strane ekspertske komisije koja je posetila 30 kompanija kako bi procenila društvene ciljeve, zaposlene i njihove poslovne procese uopšte.

Tokom radionice izvršena je sveobuhvatna analiza poslovanja i kapaciteta preduzeća i identifikovani su ključni problemi u poslovanju svake kompanije. Na osnovu rezultata dobijenih iz analize, biće razvijen individualni plan podrške za svaku kompaniju i u skladu s tim će se u okviru programa kreirati buduće aktivnosti.

Program je deo Projekta za promociju zapošljavanja mladih (YEP) koji sprovodi Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GIZ) u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta republike Srbije. Pruža mogućnost socijalnim preduzećima da steknu stratešku stručnu podršku u razvoju i unapređenju svog poslovanja kroz rad sa iskusnim poslovnim konsultantima i preduzetnicima, razviju saradnju sa GIZ-om ali i da se povežu sa sličnim preduzećima u Srbiji.