Predstavnici kompanija članica Foruma za odgovorno poslovanje učestvovali su na proširenoj sednica Saveta za društveno odgovorno poslovanje Privredne komore Srbije, radi uključivanja u dijalog u vezi sa identifikacijom prepreka na koje se nailazi prilikom doniranja robe i usluga za opšte dobro.

Sastanku su prisustvovali i Neven Marinović ispred Smart kolektiva i Milica Mišković ispred Kancelarije Foruma za odgovorno poslovanje.

Među nekim od pitanja koja je Forum za odgovorno poslovanje identifikovao kao značajna za dalji razvoj filantropije i društveno odgovornog poslovanje, nalaze se stimulativniji propisi za osnivanje korporativnih fondacija, prepoznavanje i vrednovanje volontiranja u zajednici, usvajanje preporuka o nefinansijskom izveštavanju u cilju poboljšanja transparetnosti, veće uključivanje i osnaživanje malih i srednjih preduzeća, kao i  iniciranje izrade Strategije društveno odgovornog poslovanja kako bi se na sveobuhvatan i sistematski način obuhvatila kompleksna pitanja u vezi sa ovom oblašću.

Marina Savić, ispred kompanije Atlantik grupa, koja je i jedan od osnivača Foruma za odgovorno poslovanje, predstavila je iskustva kompanije prilikom doniranja.

Događaj je realizovan kao deo Projekta za unapređenje okvira za davanje, koji finansira USAID, a sprovodi Koalicija za dobročinstvo, koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac. Koaliciju čine Trag fondacija, Catalyst Balkans, SMART Kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije.

Kliknite ovde za više informacija.