U prostorijama Smart kolektiva u Beogradu, danas je održan sastanak Predsedništva i Upravnog Odbora Foruma za odgovorno poslovanje.

Na prvom delu sastanka bilo je reči o aktivnostima i rezultati Foruma u proteklog godini: devetu godinu za redom održana je volonterska akcija Naš Beograd koja je okupila više od 370 zaposlenih iz 11 kompanija, održana je osma godišnja konferencija o društveno odgovornom poslovanju CSR Forum, u okviru koje su dodeljene i Nagrade za korporativno volontiranje, predstavljeni su rezultati petog po redu godišnjeg istraživanja o ulaganju kompanija članica u održivi razvoj. Forum za odgovorno poslovanje u prethodnoj godini nastavio je aktivno da doprinosi i evropskim inicijativama Pakt za mlade i EU talent.

Članovi predsedništva i UO Foruma govorili su o planovima za ovu godini, a redovne aktivnosti mreže ove godine biće proširene i programima i aktivnostima posvećenim obeležavanju deset godina od osnivanja Foruma za odgovorno poslovanje.

Organi upravljanja u Forumu za odgovorno poslovanje su Predsedništvo, Upravni odbor i Izvršni direktor. Kroz učešće u radu Predsedništva članice postavljaju strateški okvir i definišu pravce rasta i razvoja mreže, dok kroz angažovanje u radu Upravnog odbora članice imaju priliku da učestvuju u kreiranju plana aktivnosti, donošenju odluka i preporuka, kao da pokreću konkretne inicijative i teme. Predsedništvo i Upravni odbor čine predstavnici najvišeg menadžmenta kompanija članica, koji se biraju na osnovu glasova svih kompanija članica na period od 3 godine.